Atenció Telefònica
934 616 512

Dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:00 a 17:30hs

Atenció Telefònica 934 616 512

Dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:00 a 17:30hs

Confidencialitat

Sánchez Hipertextil, C.B. informa als usuaris d'aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar-li les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de Dades de caràcter Personal, Sánchez Hipertextil, C.B. informa que les dades personals facilitats a través dels formularis d'aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per a ser inclòs en l'esmentat fitxer.

La finalitat d'aquest fitxer és servir com suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrats són exactes i veraços. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en l'esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

A l'efecte de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació, l'usuari presta el seu consentiment per a l'enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Sánchez Hipertextil, C.B. a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l'accés als serveis prestats per Sánchez Hipertextil, C.B. o a qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment a l'enviament de tals comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Sánchez Hipertextil, C.B., podran contenir informació sobre productes i/o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els quals intervingui algun tipus de relació, acord o contracte.

Si ho desitja pot dirigir-se a Sánchez Hipertextil, C.B., domiciliat en C/ Isaac Peral 3 - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona), al telèfon 934 616 512 o enviar un e-mail a sanchez@hipertextil.com, amb la finalitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Sánchez Hipertextil, C.B. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials això com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, Sánchez Hipertextil, C.B. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.